MIDIRDİÇ GİVANİAN

Denizde Gece Ve Gemiler 69x114cm Tuval Üzerine Yağlıboya İmzasız 'Yüksek Ressam Bayram Karşit Tarafından Onaylıdır.'